Benchtop Meter


C1010 - C1020
pH - mV - Conductivity - Dissolved oxygen - Temperature

C3010 - C3030
pH - mV - conductivity - resistivity - salinity - TDS - dissolved oxygen temperature


C3410 - C3430
C3040 
pH - mV - ion - conductivity - resistivity - salinity - TDS - dissolved oxygen - temperature
C3060 - C3061 
pH - mV - ion - conductivity - resistivity - salinity - TDS - temperature

 
 
 
 
PT. SPEKTRA SURYA UTAMA
 
2